Workshop med musiklyssning och sång

Längtar du efter att ge själen näring? Gå in i din egen ”inre värld” och utforska den? Dela upplevelser av sång, musiklyssning, bild och rörelse tillsammans med andra? Uppleva inre ro, fylla på ny energi och känna dig närvarande, berikad och levande?

Nu bjuder vi in till en heldags workshop, där vi blandar våra musikpsykoterapeutiska special-inriktningar till en unik kombination av musikaliska intryck och uttryck. Marit är utbildad i ”vocal psychotherapy”, hos Diane Austin i Vancouver och väver in de kunskaperna i sin egen djupa erfarenhet av att ha arbetat med röst på olika sätt genom hela yrkeslivet, som sångpedagog och med ”sång för hälsa och välbefinnande” i Gustav Rydvalls fotspår. Katarina arbetar framför allt med receptiva musikpsykoterapeutiska metoder, som innebär att lyssna på musik i ett djupt avslappnat tillstånd för att komma i kontakt med den ”inre världen” av erfarenheter, minnen, symboler och upplevelser. Katarina är diplomerad GIM-terapeut, där GIM står för Guided Imagery and Music (Bonny Method).

Katarina Lindblad och Marit Eneström
Katarina Lindblad och Marit Eneström

Söndag 5/9 kl 10-17 på Musikterapicentrum, Grevg 43, ingång från hörnet Grevg-Linnég.

Pris: 2 200 kr inkl moms. Betalas senast 27/8 på plusgiro 64 45 98 – 5. Full återbetalning vid sjukdom, i övrigt ingen återbetalning.

Ett fåtal platser kvar. Bindande anmälan på mejl eller telefon senast 27/8.

Välkommen!

Marit Eneström 0732 208260
marit@musikterapicentrum.se

Katarina Lindblad 0739 265842
katarina@musikterapicentrum.se