Forskning

Gula rummet på Musikterapicentrum

Det finns idag naturvetenskaplig forskning som visar att och hur hjärnan påverkas av musik.
Musik engagerar många olika delar av hjärnan, som sinnessystemet, motoriska och emotionella system och området för tänkande och planering. Det kan vara en av förklaringarna till att musik verkar ha så positiva effekter på så många olika områden.

“Naturen och musiken är två av människans mest ursprungliga källor till hälsa och välmående. Båda hjälper oss att koppla av, känna positiva känslor och förebygger på så sätt ohälsa. Båda kan också användas vid behandling när vi mår dåligt.
Men hur kan vi veta att naturen och musiken är så viktiga för hur vi mår?
Gunnar Bjursell, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet och initiativtagare till Centrum för kultur och hälsa, säger så här:
– Naturvetenskapliga forskare har både sett och mätt dessa upplevelser i hjärnan.
Det finns alltså bevis för hur hjärnan reagerar på och hanterar påverkan från omgivningen. Musik har till och med ett eget dopaminsystem och är en del av vår biologi. Dopamin är en av våra viktigaste signalsubstanser och reglerar bland annat glädje och kreativitet.”
[Källa: Tidskriften Doktorn nr 2-2011 sid. 20]

Rent fysiskt påverkar musik bl a blodtryck, hormoner och nervsystemet. Studier har visat att sång kan öka halten av lugn- och ro-hormonet oxytocin, och öka halterna av testosteron, som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler.

Ansedda vetenskapliga nätverket Cochrane har granskat forskning i musikterapi och funnit evidens bl a inom:

  • Autism
  • Schizofreni
  • Demens
  • Depression
  • Cancer (smärta)
  • Stroke

Socialstyrelsen rekommenderar musikterapi vid behandling av schizofreni. Även inom demensvård finns en mängd studier som visar att musikterapi är en effektiv behandling för att träna minnet, minska oro och nedstämdhet, och öka livskvalitet och välbefinnande.