Hur går det till?

Spel


På Musikterapicentrum använder vi musik som redskap för självkännedom, krisbearbetning och bättre hälsa. Vi använder oss av flera musikterapeutiska metoder (mer info under Om oss) för att kunna möta olika klienters behov.

Du behöver inte kunna något om musik när du kommer, och målet är inte heller att du ska lära dig spela eller sjunga. I en kravlös och trygg miljö har du möjlighet att utforska flera sidor av dig själv med hjälp av musik. Vi kan sjunga, spela eller lyssna på musik. Efter musikupplevelsen kan vi samtala om det som väckts av musiken – om det känns relevant.

I musikterapi upplever vi musiken tillsammans. Som terapeuter är vi med och spelar, sjunger, lyssnar. Det skapar en speciell dynamik. Ett möte uppstår. Det kan öppna upp både för det som finns inom en själv och för kontakten med en annan person. Känslor, bilder och upplevelser kan utbytas mellan klient och terapeut. I musikterapi kan musiken fungera som en bro ifrån det omedvetna och hjälpa till att göra det medvetet. En klang eller en ton kan väcka liv i ett minne som kan behöva bearbetas och utryckas i musik, rörelse eller ord.

Musik och ord är ofta integrerade och samspelar. Ibland kan vi börja med att samtala om något aktuellt tema, som vi sedan uttrycker musikaliskt. Andra gånger kanske vi börjar i musiken för att sedan låta orden få födas ur musikupplevelsen. Ibland är tystnad det viktigaste. Den kan hjälpa både klient och terapeut att stanna i det okända och lyssna in vad som behöver få uttryckas.