En urgammal kunskap

Marit Eneström och Katarina Lindblad spelar tillsammans


I alla tider och kulturer har människan använt sig av musik som en väg till helande och läkning. Musik kan göra oss glada, frigöra kraft och mod, eller skänka tröst. Musik kan bygga broar mellan våra känslor och tankar. Genom musik kan vi komma åt och väcka liv i gömda eller glömda sidor av oss själva. På så sätt kan vi integrera olika delar av vår personlighet och uppnå en ökad känsla av helhet.. Musik berör fysiska, psykiska, emotionella och andliga aspekter av livet. Genom musik kan vi uttrycka det som kan vara svårt att fånga i ord. Se vidare Förbundet för Musikterapeuter i Sverige FMS’s hemsida: www.musikterapi.se

Du kan också läsa mer om vår verksamhet i SvD-artikeln: Musik kan ta snabbfil till känslorna.

.