Några klientberättelser

Väntrummet på Musikterapicentrum

”Jag är uppenbart förvånad över hur 20 sångterapitimmar, har kunnat öppna mer portar hos mig än 10 års samtalsterapi. Jag har tidigare fått höra att jag är ”svår-rehabiliterad” och ”svår att nå”. Sången och musiken verkar vara ett verktyg som verkligen kommer åt bitar där annat inte når.”

Jannike, 28 år

”Jag har tidigare gått i olika samtalsterapier och fått intellektuell förståelse för händelser i mitt liv och hur de påverkar mig med återkommande djupa depressioner och allvarliga självmordstankar. Men med musikterapi och GIM har jag fått kontakt med känslorna bakom och som då medfört en positiv förändring i nuet så att jag kunnat ta mig igenom och ur mörkret. Jag upplever att musiken är ett språk bortom orden som också ger kontakt med den jag egentligen är, med själen.”

Magnus, 72 år

”Jag började att gå i musikterapin i september förra året och hade inga stora förväntningar på vad det skulle ge mig innan våran första träff. Men efter några träffar visste jag att jag hade kommit rätt. Musikterapin har givit mig en plats för större saker som bearbetning av trauman och att få gråta ut och få ha en trygg plats för att sjunga och uttrycka mig helt fritt. Jag har utvecklats otroligt som person och i sången. Jag känner mig mer närvarande, jag växer i livet och i sången och jag gillar personen som växer fram inom mig under våra träffar på Musikterapicentrum.

Taina, 21 år

”Jag reflekterade över musikterapin och vår tid tillsammans i rummet igår och fylldes av tårar av tacksamhet, glädje och kärlek. Jag känner mig fri från så mycket. Att jag kan vara fri är för att jag vågade gå in i det som gjorde så ONT att orden försvann och jag förlorade greppet om livets skönhet. Relationen till mamma och pappa är SÅ förfriskad, det är såklart lager och lager av läkning men det jobbet jag gjorde har förändrat allt! När jag ser tillbaka är det ett enormt jobb vi gjorde där i rummet, på ett djupt spirituellt plan, det har inte blivit tydligt för mig förens nu. Jag kommer alltid ha med mig detta i mitt hjärta.

Sonja, 26 år

”Under hela mitt vuxna liv har jag sökt olika vägar för att bearbeta svåra livshändelser. Många har hjälpt mig under resans gång och gett mig verktyg för att kunna utvecklas. Jag har också fått värdefulla insikter i vad det innebär att vara jag – och att vara människa. På äldre dagar kom jag i kontakt med GIM som blev en fantastisk upplevelse för mig. Under vägledning och med musikens hjälp öppnades dörren till mitt inre där jag på ett kärleksfullt sätt kunde möta mig själv. Det kändes läkande och trösterikt att få kontakt med smärtsamma minnen på ett så omedelbart och levande sätt – och i sampel med en god människa som jag litade på. GIM-terapin var en stor hjälp för mig i stunden, men har också fått en bestående god effekt på mig. Jag känner mig tryggare och mer tillfreds med mig själv. Och jag har fått en starkare och innerligare relation till musiken som ger mig tröst och lindring. Jag har en stark tro på GIM:s läkande kraft!

Stefan, 68 år

Hej Katarina!

Jag hoppas att allt är bra med dig och att du också kunnat jobba med GIM igen.

Vill tacka så mycket för det jag fått genom terapin hos dig. Har sedan en tid tillbaka känt att det öppnar sig successivt och jag känner mig kreativ både när det gäller målandet och skrivandet.

Jag tror inte det blivit så utan GIM. 

Anneli, 67

Verksamheten på Musikterapicentrum bedrivs utifrån forskning och beprövad erfarenhet.