Definition

Gula rummet på Musikterapicentrum

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) definierar musikterapi som en professionell användning av musik i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, grupper, familjer eller hela samhällen för att optimera livskvalitet och förbättra hälsa och välbefinnande fysiskt, socialt, kommunikativt, emotionellt, intellektuellt och andligt.*

Syftet med musikterapi är att ge deltagaren möjlighet att uppleva ökad livskvalitet, mening och självkännedom genom musik. Det kan hjälpa henne eller honom att få syn på och stärka sina resurser, men även att ge uttryck för svårigheter genom musiken.

* Definitionen i sin helhet i original: “Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in medical, educational, and everyday environments with individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, practice, educational, and clinical training in music therapy are based on professional standards according to cultural, social, and political contexts” ( WFMT, 2011).