Hur vi arbetar

Vi som driver Musikterapicentrum är Marit Eneström och Katarina Lindblad. Ibland samarbetar vi i gemensamma workshops, men vi har också våra respektive specialistkompetenser och profiler:

Marit är utbildad i ”vocal psychotherapy”, hos Diane Austin i Vancouver och väver in de kunskaperna i sin egen djupa erfarenhet av att ha arbetat med röst på olika sätt genom hela yrkeslivet, som sångpedagog och med ”sång för hälsa och välbefinnande” i Gustav Rydvalls fotspår.

Katarina arbetar framför allt med receptiva musikpsykoterapeutiska metoder, som innebär att lyssna på musik i ett djupt avslappnat tillstånd för att komma i kontakt med den ”inre världen” av erfarenheter,
minnen, symboler och upplevelser. Katarina är diplomerad GIM-terapeut, där GIM står för Guided Imagery and Music (Bonny Method). GIM är en kraftfull musikpsykoterapeutisk metod där man lyssnar på noggrant utvald klassisk musik i ett lätt förändrat medvetandetillstånd och släpper fram inre bilder och symboler, ungefär som när man drömmer. Genom bildskapande och samtal bearbetas sedan upplevelserna. Musiken gör att man kan nå djupare och komma i direkt kontakt med det som är viktigt snabbare än vid enbart samtal.

På Musikterapicentrum använder vi musik som redskap för självkännedom, krisbearbetning och bättre hälsa. Vi använder oss av flera musikterapeutiska metoder (mer info under Om oss) för att kunna möta olika klienters behov.

Du behöver inte kunna något om musik när du kommer, och målet är inte heller att du ska lära dig spela eller sjunga. I en kravlös och trygg miljö har du möjlighet att utforska flera sidor av dig själv med hjälp av musik. Vi kan sjunga, spela eller lyssna på musik. Efter musikupplevelsen kan vi samtala om det som väckts av musiken – om det känns relevant.

I musikterapi upplever vi musiken tillsammans. Som terapeuter är vi med och spelar, sjunger, lyssnar. Det skapar en speciell dynamik. Ett möte uppstår. Det kan öppna upp både för det som finns inom en själv och för kontakten med en annan person. Känslor, bilder och upplevelser kan utbytas mellan klient och terapeut. I musikterapi kan musiken fungera som en bro ifrån det omedvetna och hjälpa till att göra det medvetet. En klang eller en ton kan väcka liv i ett minne som kan behöva bearbetas och utryckas i musik, rörelse eller ord.

Musik och ord är ofta integrerade och samspelar. Ibland kan vi börja med att samtala om något aktuellt tema, som vi sedan uttrycker musikaliskt. Andra gånger kanske vi börjar i musiken för att sedan låta orden få födas ur musikupplevelsen. Ibland är tystnad det viktigaste. Den kan hjälpa både klient och terapeut att stanna i det okända och lyssna in vad som behöver få uttryckas.