Vad är musikterapi?

Marit Eneström med trumma

I alla tider och kulturer har människan använt sig av musik som en väg till helande och läkning. Musik kan göra oss glada, frigöra kraft och mod, eller skänka tröst. Musik kan bygga broar mellan våra känslor och tankar.
Genom musik kan vi komma åt och väcka liv i gömda eller glömda sidor av oss själva. På så sätt kan vi integrera olika delar av vår personlighet och uppnå en ökad känsla av helhet. Musik har förmåga att engagera hela människan där fysiska, psykiska, emotionella och andliga aspekter får samspela och sammanlänkas. Genom musik kan vi uttrycka det som kan vara svårt att fånga i ord. Många av oss bär i dag på en känsla av tomhet och meningslöshet, kanske utan att riktigt veta varför. Vi kan ha det bra på många sätt och ändå inte riktigt vara glada. Musik kan bidra till att skapa en upplevelse av mening och sammanhang. Se vidare Förbundet för Musikterapeuter i Sverige FMS’s hemsida: www.musikterapi.se

Du kan också läsa mer om vår verksamhet i SvD-artikeln: Musik kan ta snabbfil till känslorna.