Katarina Lindblad

Kreativ musikpsykoterapi

  • Tycker du att du har tappat bort kreativiteten, lusten och glädjen i livet?
  • Är du i en period av stress och oro och längtar efter djup mental vila?
  • Vill du utforska ditt ”inre” och öppna för upplevelser utöver det vardagliga?

Då kan GIM vara något för dig. GIM, Guided Imagery and Music, är en kraftfull musikpsykoterapeutisk metod där man lyssnar på noggrant utvald klassisk musik i ett lätt förändrat medvetandetillstånd och släpper fram inre bilder och symboler, ungefär som när man drömmer. Genom bildskapande och samtal bearbetas sedan upplevelserna. Musiken gör att man kan nå djupare och komma i direkt kontakt med det som är viktigt snabbare än vid enbart samtal.

Några klientröster:

Jag har tidigare gått i samtalsterapi och fått intellektuell förståelse för mina återkommande depressioner och självmordstankar, men med GIM har jag fått kontakt med känslorna bakom så att jag kunnat ta mig ur mörkret.

Under hela mitt liv har jag sökt olika vägar för att bearbeta svåra livshändelser. Med GIM öppnades dörren till mitt inre på ett omedelbart och levande sätt. Jag känner mig tryggare och mer tillfreds med mig själv.

Vill tacka så mycket för det jag fått genom terapin hos dig. Har sedan en tid tillbaka känt att det öppnar sig successivt och jag känner mig kreativ både när det gäller målandet och skrivandet. Jag tror inte det blivit så utan GIM. 

Ordinarie pris 1300 kr/90 min. Just nu prova-på-special: 900 kr

Katarina Lindblad är musikterapeut, utbildad på Kungl Musikhögskolan och i den musikpsykoterapeutiska metoden GIM, Guided Imagery and Music. Hon är även fil.dr. i musikvetenskap och socionom. Hennes huvudsakliga verksamhetsfält är:

  • Musikpsykoterapi enskilt och i grupp.
  • Föreläsningar, workshops och utbildningar inom äldreomsorg, dels om musik i demensvården, dels om äldre mäns psykiska hälsa, ett eftersatt område inom äldreomsorgsfältet, där det huvudsakligen finns en “genusblindhet”.

Som kliniskt utövande musikterapeut arbetar Katarina i första hand med människor som behöver stöd och hjälp vid livskriser som trauma, depression och utbrändhet, eller för personlig utveckling. Den metod hon oftast använder bygger på att man LYSSNAR på musik, och samtalar om det som musiken väcker. Det kan leda till att man får kontakt både med resurser som lekfullhet, skönhet, kraft och kreativitet – och sådant som kan vara svårt och smärtsamt. Musiken kan bekräfta, berika, ge energi och stimulera, samtidigt som den skapar trygghet och struktur.

Det finns olika sätt att arbeta med musiklyssning. En metod är GIM, Guided Imagery and Music, en kraftfull psykoterapeutisk metod som bygger på musiklyssning i ett avslappnat, lätt förändrat medvetandetillstånd, kombinerat med bildskapande och samtal. På så sätt kan känslor, minnen och symboliska inre bilder väckas som kan vara helande och göra det möjligt att komma åt och bearbeta sådant som enbart orden kanske inte riktigt når.

Katarina ger även föreläsningar, workshops och utbildningar i hur vårdpersonal i demens/äldrevården kan använda musik i sitt dagliga arbete, enligt modellen Mötas i musik, och om de specifika hälsoutmaningar kring ensamhet och ökad risk för suicid som kan drabba äldre män och hur musik kan vara en betydande välbefinnanderesurs för just den gruppen.

Det finns även en webb-utbildning som tagits fram av Katarina Lindblad i samarbete med Svenskt Demenscentrum, Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården. Utbildningen ligger på www.demenscentrum.se och finns tillgänglig kostnadsfritt.

Katarina är även sångerska och har arbetat sedan 1991 som presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen.

Min bakgrund

“Socialt engagemang och musik har varit mina två fokus hela livet. Under åren har jag pendlat mellan dessa världar. Arbetat med människor som kämpar med missbruk, som far illa i sina familjer, barnmisshandel, ensamhet och andra socialt präglade problem som socialarbetare. Kastat mig ut på tiljorna i fria operagrupper. Varit kontaktperson åt en tonårsflicka med självmordstankar. Spelat piano. Pratat om musik i Sveriges Radio P2 och för publiken i Berwaldhallen. Läst musikvetenskap. Arbetat som personalansvarig på en förskola. Coachat och stöttat medarbetare. Hållit föreläsningar om hälsa och välbefinnande, och vägar till förändring. Gjort mina egen “inre resor”, genom terapi, yoga, meditation och liknande. Och sjungit; Bach och visor, opera och romanser.

Publikationer

Vetenskaplig artikel i Nordic Journal of Music Therapy: Lindblad, K & De Boise S (2019). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age.

Vetenskaplig artikel i Voices.no: Lindblad. K (2016). The Verbal Dialogue in Music Therapy: A Hermeneutical Analysis of Three Music Therapy Sessions. Vol 16, No 1

Magisteruppsats: Samtalet i musikterapi. Hermeneutisk analys av tre sessioner.

Kanditatuppsats: Musikterapi i andligt perspektiv.