Katarina Lindblad

Katarina Lindblad

Med en bakgrund som socionom, är Katarina Lindblad musikterapeut fil mag och doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet 2016-2021.

Som utövande musikterapeut erbjuder Katarina framför allt musikpsykoterapi genom s.k. “receptiva” metoder. Det innebär att man LYSSNAR på musik, och sedan stannar upp inför det som musiken väcker. Det kan leda både till att man får kontakt med resurser som lekfullhet, skönhet, kraft och kreativitet – och att sådant som kan vara svårt och smärtsamt ges plats och får komma till uttryck. Musik kan ge energi och stimulera, samtidigt som den skapar trygghet och struktur.

Det finns olika sätt att arbeta med musiklyssning. En metod är GIM, Guided Imagery and Music, där musiklyssning av inspelad klassisk musik står i centrum, kombinerat med bildskapande och samtal. Musiklyssningen i GIM sker i ett avslappnat, lätt förändrat medvetandetillstånd där känslor, minnen och symboliska inre bilder väcks som kan vara helande vid tillstånd som oro, ångest, utmattning och depression. Det är också ett utmärkt sätt för dig som vill bearbeta en kris eller arbeta med din egen kreativitet och personliga utveckling.

Som doktorand forskar Katarina på äldre män och hur deras psykiska välbefinnande kan påverkas av olika former av musikaliskt engagemang, både utövande och lyssnande.

2012-2014 var Katarina projektledare och utövande musikterapeut för projektet Musik som omvårdnad på demensboende, som ledde fram till en FoU-rapport, Musik som omvårdnad på demensboende (FoU Seniorium, numera FoU Nordost). Det finns även en webb-utbildning som tagits fram av Katarina Lindblad i samarbete med Svenskt Demenscentrum, Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården. Utbildningen ligger på www.demenscentrum.se och finns tillgänglig kostnadsfritt.

Katarina ger föreläsningar både om sin forskning om äldre män, psykisk hälsa och musik, och föreläsningar, workshops och utbildningar i modellen Mötas i musik, en modell för hur vårdpersonal i demens/äldrevården kan använda musik i sitt dagliga arbete. Katarina är även sångerska och har arbetat sedan 1991 som presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen.

Min bakgrund

“Socialt engagemang och musik har varit mina två fokus hela livet. Under åren har jag pendlat mellan dessa världar. Arbetat med människor som kämpar med missbruk, som far illa i sina familjer, barnmisshandel, ensamhet och andra socialt präglade problem som socialarbetare. Kastat mig ut på tiljorna i fria operagrupper. Varit kontaktperson åt en tonårsflicka med självmordstankar. Spelat piano. Pratat om musik i Sveriges Radio P2 och för publiken i Berwaldhallen. Läst musikvetenskap. Arbetat som personalansvarig på ett dagis. Coachat och stöttat medarbetare. Hållit föreläsningar om hälsa och välbefinnande, och vägar till förändring. Och sjungit; Bach och visor, opera och romanser.

Jag har också gjort mina egen “inre resor”, genom terapi, yoga, meditation och liknande.

Publikationer

Vetenskaplig artikel i Nordic Journal of Music Therapy: Lindblad, K & De Boise S (2019). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age.

Vetenskaplig artikel i Voices.no: Lindblad. K (2016). The Verbal Dialogue in Music Therapy: A Hermeneutical Analysis of Three Music Therapy Sessions. Vol 16, No 1

Magisteruppsats: Samtalet i musikterapi. Hermeneutisk analys av tre sessioner.

Kanditatuppsats: Musikterapi i andligt perspektiv.