Välkommen till Musikterapicentrum

Vill du:

  • få mer tillgång till din kreativitet, lust och glädje?
  • få tillbaks ork och kraft efter en period av stress och oro?
  • bearbeta en kris eller annan svårighet i livet?

Då kanske musikterapi är något för dig. I musikterapi kan du få arbeta med att hitta ditt uttryck genom sång, toning och andra sätt att använda rösten. Du kan få improvisera på instrument och använda kroppen. Du kan också få gå in i ditt eget ”inre landskap” genom musiklyssning i djupt avslappnat tillstånd, för att få tag i symboler och upplevelser som kan bli dina resurser i vardagen.

Musikterapi är en lämplig terapiform vid tillstånd som depression och ångest, som bearbetning av trauma eller vid livskriser. Musikterapi är också ett effektivt sätt att expandera medvetandet och komma åt upplevelser utöver det vardagliga. Vi arbetar resursstärkande och bearbetande, i grupp och individuellt. Se vidare våra respektive profiler under Om oss.