Marie Sandelin

DSCF1226

Marie är utbildad musikterapeut och musikpedagog på Kungl. Musikhögskolan och specialpedagog på Lärarhögskolan, Stockholm. Har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom förskola, grundskola och grundsärskola. Arbetar både med barn och ungdomar, och med unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, utvecklingsförsening, hjärnskador och utvecklingsstörning, depression, utbrändhet, stress mm.

Marie utgår från musiken som uttryck, i kommunikation och samspel, stärkande, utvecklande, läkande och inspirerande i ett välmående- och hälsoperspektiv. Tillsammans med övriga estetiska uttryck såsom, bild, dans och drama utgår hon från hela människan med dess styrkor/svagheter och möjligheter/svårigheter.

”Musiken har en kraft och förmåga att till varje individ, ge verktyg och redskap att öppna upp, förstärka och utvecklas, som skänker både glädje och välmående”

Kontakt:    Tel:  0707-60 11 31      Epost:   marie.sandelin@musikochhalsa.se

Välkommen att besöka min egen hemsida:   www.musikochhalsa.se