Marie Sandelin

Marie är utbildad musikterapeut och musikpedagog på Kungl. Musikhögskolan och specialpedagog på Lärarhögskolan, Stockholm. Har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom förskola, grundskola och grundsärskola. Arbetar främst med barn och ungdomar, men även med unga vuxna/vuxna med funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, utvecklingsförsening, hjärnskador och utvecklingsstörning.

Marie utgår från musiken som uttryck, kommunikation och samspel, stärkande, utvecklande, läkande och inspirerande i ett välmående- perspektiv. Tillsammans med övriga estetiska uttryck såsom, bild, dans och drama utgår hon från hela människan med dess styrkor/svagheter och möjligheter/svårigheter.

”Musiken har en kraft och förmåga att till varje individ, ge verktyg och redskap att öppna upp, förstärka och utvecklas, som skänker både glädje och välmående”

Kontakt; sandelin.marie@gmail.com  Tel: 0707-60 11 31