Maria Munkesjö

Färgfoto Maria 120920

 

Maria är högskoleutbildad musikterapeut och handledare. Hon är även högskoleutbildad musiker- och operasångerska som frilansat i över 20 år på svenska operascener och med konserter inom bl.a. Svenska kyrkan. Sedan 2002 har Maria även arbetat som samordnare, projektledare, handledare och utbildare inom ideell stödverksamhet med inriktning psykisk ohälsa, så som ätstörningsproblematik, suicidprevention och trauma. På Musikterapicentrum är hon verksam som egenföretagare med musikterapi, handledning och sång som friskvård.

Mina två passioner i livet är musik och psykologi vilket fått sin förening i musikterapin. Det handlar om att ta sig tid och rum för att få tillgång till sina egna resurser och skapa mening i tillvaron. För länge sedan fick jag frågan om jag hade någon speciell förebild. Just då kom jag inte på några mer än ”jag plockar lite från många”. Nu vet jag att mina främsta förebilder är mina klienter och alla de ungdomar jag möter i mitt arbete på Tjejzonen. Med mod, nyfikenhet och hopp om utveckling, tar de sig an sig själva och sina relationer. Det är något att sträva efter för oss alla!

Tel: +46(0)702343797
E-post: mariamuns@live.se

Hemsida: mariamunkesjo.se

Marias kandidat- och magisteruppsats kan du läsa via denna länk: Uppsatser av Munkesjö

Maria på Spotify: Agnus Dei, ur Mässa i G-dur av Poulence och Aria ur De blåsta rivalerna av Jommelli