Katarina Lindblad

2017 och framåt tar Katarina Lindblad enbart emot klienter som vill prova på GIM. Hon ger också  föreläsningar, workshops och utbildningar om att Mötas i musik, en modell för hur vårdpersonal kan använda musik i demens/äldrevården. Läs mer om det nedan.

Vill du utforska ditt inre universum? Lära känna dig själv mer på djupet? Bearbeta en kris eller svårighet i livet?

GIM, Guided Imagery and Music, är en psykoterapeutisk musikterapimetod där musiklyssning står i centrum, framför allt inspelad klassisk musik. ”Guided” innebär att terapeuten fungerar som guide. ”Imagery” betyder inre bilder.

Musik kan ge energi och stimulera, samtidigt som den skapar trygghet och struktur. Musiklyssningen i GIM sker i ett avslappnat, lätt förändrat medvetandetillstånd där känslor, minnen och symboliska inre bilder väcks, som kan vara helande vid tillstånd som oro, ångest, utmattning och depression. Det är också ett utmärkt sätt för dig som vill arbeta med din egen kreativitet och personliga utveckling. 

Just nu går jag tredje och sista delen av GIM-utbildningen, och ger sessioner inom ramen för min utbildning. Sessionerna är lite längre än i många andra terapiformer, 1 ½-2 tim. Normalt pris hos en färdigutbildad GIM-terapeut är 1200-1500 kr. Praktikpriset är 600 kr/gång. Går du tio gånger får du den tionde gratis. Hör av dig till mig om du är intresserad.

Katarina Lindblad är musikterapeut fil mag, doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet, sångerska och socionom. Hon har arbetat sedan 1991 som presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen.

Katarina ger föreläsningar, workshops och utbildningar i modellen Mötas i musik, en modell för hur vårdpersonal i demens/äldrevården kan använda musik i sitt dagliga arbete.  Modellen bygger på ett projekt som Katarina var projektledare och utövande musikterapeut för, 2012-2014, Musik som omvårdnad på demensboende. Projektet ledde fram till en FoU-rapport, Musik som omvårdnad på demensboende (FoU Seniorium, numera FoU Nordost). Det finns även en webb-utbildning som tagits fram av Katarina Lindblad i samarbete med Svenskt Demenscentrum, Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården. Utbildningen ligger på www.demenscentrum.se och finns tillgänglig kostnadsfritt.

Som utövande musikterapeut är Katarina framför allt inriktad på s k ”receptiva” metoder. Det innebär att man LYSSNAR på musik, och sedan stannar upp inför det som musiken väcker. Det kan vara ett både lustfyllt och effektivt sätt att snabbt komma i kontakt med det som är viktigt att ta upp i en terapeutisk process, som kanske inte alltid ligger medvetet i tankarna.

Min bakgrund

”Socialt engagemang och musik har varit mina två fokus hela livet. Under åren har jag pendlat mellan dessa världar. Arbetat med människor som kämpar med missbruk, som far illa i sina familjer, barnmisshandel, ensamhet och andra socialt präglade problem som socialarbetare. Kastat mig ut på tiljorna i fria operagrupper. Blivit kontaktperson åt en tonårsflicka med självmordstankar. Spelat piano. Pratat om musik i Sveriges Radio P2 och för publiken i Berwaldhallen. Läst musikvetenskap. Arbetat som personalansvarig på ett dagis. Coachat och stöttat medarbetare. Hållit föreläsningar om hälsa och välbefinnande, och vägar till förändring. Och sjungit; Bach och visor, opera och romanser.

Jag har också gjort mina egen ”inre resor”, genom terapi, yoga, meditation och liknande.

2017-2020 är jag också doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet, där jag forskar på äldre män och hur deras psykiska välbefinnande kan påverkas av olika former av musikaliskt engagemang, både utövande och lyssnande.

Publikationer:

Vetenskaplig artikel i Voices.no: The Verbal Dialogue in Music Therapy: A Hermeneutical Analysis of Three Music Therapy Sessions. Vol 16, No 1 (2016), DOI:. http://dx.doi.org/10.15845/voices.v16i1

Magisteruppsats: Samtalet i musikterapi. Hermeneutisk analys av tre sessioner.

Kanditatuppsats: Musikterapi i andligt perspektiv.