Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är musikterapeut fil mag, sångerska och socionom, och har arbetat drygt 20 år som presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen.

Katarina reser runt i hela Sverige på äldreboenden, konferenser mm och föreläser, ger workshops, utbildar och handleder i en modell för hur vårdpersonal kan använda musik i demensvården. Modellen bygger på ett projekt som Katarina var projektledare och utövande musikterapeut för, 2012-2014, ”Musik som omvårdnad på demensboende”. Projektet ledde fram till en FoU-rapport, Musik som omvårdnad på demensboende (FoU Seniorium, numera FoU Nordost). Det finns även en webb-utbildning som tagits fram av Katarina Lindblad i samarbete med Svenskt Demenscentrum, Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården. Utbildningen ligger på www.demenscentrum.se och finns tillgänglig kostnadsfritt.

Som utövande musikterapeut är Katarina framför allt inriktad på s k ”receptiva” metoder. Det innebär att man LYSSNAR på musik, och sedan stannar upp inför det som musiken väcker. Det kan vara ett både lustfyllt och effektivt sätt att snabbt komma i kontakt med det som är viktigt att ta upp i en terapeutisk process, som kanske inte alltid ligger medvetet i tankarna. Katarina är utbildad i metoden KMR, Korta Musikresor, som bygger på musiklyssning och bildskapande.

Min bakgrund

”Socialt engagemang och musik har varit mina två fokus hela livet. Under åren har jag pendlat mellan dessa världar. Arbetat med människor som kämpar med missbruk, som far illa i sina familjer, barnmisshandel, ensamhet och andra socialt präglade problem som socialarbetare. Kastat mig ut på tiljorna i fria operagrupper. Blivit kontaktperson åt en tonårsflicka med självmordstankar. Spelat piano. Pratat om musik i Sveriges Radio P2 och för publiken i Berwaldhallen. Läst musikvetenskap. Arbetat som personalansvarig på ett dagis. Coachat och stöttat medarbetare. Hållit föreläsningar om hälsa och välbefinnande, och vägar till förändring. Och sjungit; Bach och visor, opera och romanser.

Jag har också gjort mina egen ”inre resor”, genom terapi, yoga, meditation och liknande.

Under åren har det blivit allt tydligare för mig vilken enormt kraftfull nyckel musik är för att komma i kontakt med en känslo- och upplevelsevärld som vi annars kanske inte har tillgång till. I dagens sekulariserade samhälle är många av oss andligen vilsna. Vi har lämnat kyrkan men längtar ändå efter ‘något mer’.”

 

Publikationer:

Vetenskaplig artikel i Voices.no: The Verbal Dialogue in Music Therapy: A Hermeneutical Analysis of Three Music Therapy Sessions. Vol 16, No 1 (2016), DOI:. http://dx.doi.org/10.15845/voices.v16i1

Magisteruppsats: Samtalet i musikterapi. Hermeneutisk analys av tre sessioner.

Kanditatuppsats: Musikterapi i andligt perspektiv.